Vi poznate posel. Jaz poznam ljudi.


Sem specialistka. Poznavalka razmer na trgu, med kandidati in v organizacijah. Imam izkušnje, reference in metode dela, s katerimi vam na področju kadrov lahko pomagam doseči še tako zahteven cilj.

Vi poznate posel. Jaz poznam ljudi.


Sem specialistka. Poznavalka razmer na trgu, med kandidati in v organizacijah. Imam izkušnje, reference in metode dela, s katerimi vam na področju kadrov lahko pomagam doseči še tako zahteven cilj.
Principi

Dobri predlogi.
Serijsko.

PRINCIPI

Ključni kadri so jedro vsake dobre zgodbe. Iskanju optimalnih rešitev se zato posvečam resno in predano. Pri tem uporabljam lastno metodo in stroge principe selekcije.

Veliko časa posvečam poglobljenemu razumevanju razmer na trgu dela in v domačih oziroma tujih podjetjih. Moji predlogi temeljijo zgolj na relevantnih informacijah.

Zagotavljam brezkompromisno diskretnost, tako na strani korporativnih naročnikov kot na strani individualnih kandidatov. Sogovornikov nikoli ne izpostavljam, vsi pogovori so popolnoma zaupni.

Predlagam samo WIN-WIN rešitve. Moji predlogi odražajo optimalno priložnost za vse vpletene.


Korporativno svetovanje

Različne osebe.
Idealen seštevek.

KORPORATIVNO SVETOVANJE

Moja ključna prednost sta v praksi preverjena metoda in objektiven, neobremenjen pogled. Z njima lahko pomagam izbrati ključne sodelavce in oblikovati optimalne ekipe.

 • individualno razvojno delo s člani uprav, direktorji, ključnimi zaposlenimi in bodočimi zvezdami
 • pregled kadrovskega potenciala ključnih sodelavcev
 • oblikovanje optimalne jedrne ekipe
 • strateško načrtovanje kadrovskih potreb
 • iskanje in izbor novih ključnih sodelavcev, izključno z metodo head hunting
 • svetovanje pri iskanju in uvajanju naslednikov
 • pregled kadrovskega potenciala prevzetega podjetja in podpora novim lastnikom pri strateških kadrovskih potezah (due dilligence)


Karierno mentorstvo

Priti na vrh
in ostati tam.
Zadovoljni.

KARIERNO MENTORSTVO

Ambicioznim posameznikom pomagam pri sprejemanju pravih kariernih odločitev. Znam jih učinkovito voditi pri oblikovanju optimalne karierne poti.

 • screening intervju
 • poglobljen strukturirani intervju
 • priprava individualne SWOT analize
 • opredelitev osebnih kariernih ciljev
 • načrtovanje kariere in podpora pri doseganju kariernih ciljev
 • svetovanje v kritičnih trenutkih in ob menjavi zaposlitve
 • trening za selekcijski intervju